Kalendarz PDF Drukuj Email

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018r.

Zimowa przerwa świąteczna

od 23 grudnia 2018r. do 31 grudnia 2018r.

Ferie zimowe

Od 14 stycznia 2019r. do 27 stycznia 2019r.

Wiosenna przerwa świąteczna

od 18 kwietnia 2019r. do 23 kwietnia 2019r.

Egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki

VIII klasy - 15,16,17 kwietnia 2019r.

Gimnazjum - 10,11,12 kwietnia 2019r.

Zakończenie zajęć w klasie III LO

26 kwietnia 2019r.

Egzamin maturalny

od 6 maja 2019r. do 25 maja 2019r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

19 czerwca 2019r.

 

I semestr od 3 września 2018r. do 11 stycznia 2019r.

II semestr od 28 stycznia 2018r. do 19 czerwca 2019r.


 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


2 listopada 2018r.

2 maja 2019r.

10 kwietnia 2019r.       dla klas IV-VIII i klas I-III szkoły podstawowej

11 kwietnia 2019r.       dla klas IV-VIII i klas I-III szkoły podstawowej

12 kwietnia 2019r.      dla klas IV-VIII i klas I-III szkoły podstawowej

15 kwietnia 2019r.       dla klas IV-VII i Gimnazjum i klas I-III szkoły podstawowej

16 kwietnia 2019r.       dla klas IV-VII i Gimnazjum i klas I-III szkoły podstawowej

17 kwietnia 2019r.       dla klas IV-VII i Gimnazjum i klas I-III szkoły podstawowej


Klasy I-III Liceum Ogólnokształcącego uczą się w dni egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty


W wyżej wymienionych dniach szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić opieki.

 

 

Terminarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godz. 1615

 

18.09.2018r. - klasy I-III Szkoła Podstawowa, klasy III Gimnazjum, klasy I-III LO

19.09.2018r. - klasy IV-VIII Szkoła Podstawowa


06.11.2018r. - klasy I-III Szkoła Podstawowa, klasy III Gimnazjum, klasy I-III LO

07.11.2018r. - klasy IV-VIII Szkoła Podstawowa


12.12.2018r. - klasy I-III Szkoła Podstawowa, klasy III Gimnazjum, klasy I-III LO

13.12.2018r. - klasy IV-VIII Szkoła Podstawowa


29.01.2019r. - klasy I-III Szkoła Podstawowa, klasy III Gimnazjum, klasy I-III LO

30.01.2019r. - klasy IV-VIII Szkoła Podstawowa


13.03.2019r. - klasy I-III Szkoła Podstawowa, klasy III Gimnazjum, klasy I-III LO

14.03.2019r. - klasy IV-VIII Szkoła Podstawowa


14.05.2019r. - klasy I-III Szkoła Podstawowa, klasy III Gimnazjum, klasy I-III LO

15.05.2019r. - klasy IV-VIII Szkoła Podstawowa

 

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 13 czerwca 2019 09:21