• Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie - klasy I - III
  • Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Licum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie