Stroik 2016 PDF Drukuj Email
niedziela, 18 grudnia 2016 10:51

Samorząd Uczniowski Gimnazjum ogłasza

konkurs międzyklasowy

„Bożonarodzeniowy stroik świąteczny”

 

 

 

Regulamin konkursu

1. Temat prac konkursowych : Stroik Bożonarodzeniowy

2. Cele konkursu:

- propagowanie tradycji świątecznych

- integracja zespołów klasowych

- pobudzenie aktywności twórczej uczniów

3. Uczestnicy konkursu : wszystkie Klasy I- III Gimnazjum

4. Technika: dowolna , z wykorzystaniem symboli świątecznych tj: świerk, anioły, orzechy, dzwonki...

Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą: klasę i nazwisko wychowawcy.

5. Termin wykonania stroików do 21.12.2016 roku .

Stroiki należy przekazać opiekunom SU Gimnazjum.

6. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny  prac oraz   przyzna I, II, III miejsce.

7. Rozstrzygnięcie konkursu 22.12.2016 rok -  wystawa pokonkursowa.