2 – 8 października 2017 roku to czas obchodów Światowego Tygodnia Świadomości Dysleksji pod hasłem "Uczeń z dysleksją też czyta książki" PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 października 2017 18:57

Dysleksja to inaczej specyficzne trudności w uczeniu się. Można ją zdiagnozować w każdym wieku, ale nie wcześniej niż  po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej. Nie ustępuje samoistnie, należy ją odbierać jako problem całego życia. Jedynym sposobem na złagodzenie trudności jest systematyczne praca.

Dysleksja nie jest chorobą, która po zastosowaniu leku zniknie. Doświadczenie pokazuje, że zaprzestanie wykonywania treningu ortograficznego powoduje nawrót trudności. Tylko systematyczna praca przez cały okres nauki szkolnej minimalizuje ten problem. W wypadku starszych uczniów efekty mogą się pojawić dopiero po dwóch latach pracy. Bardzo ważne jest jednak, aby nigdy nie przerywać procesu edukacyjno-terapeutycznego. Z tego powodu uczniowie z dysleksją otrzymują wsparcie i pomoc w szkole.

 

Wyróżnia się wiele typów dysleksji (pomimo wspólnych objawów podstawowych), są to m.in. dysleksja rozwojowa (uogólnione trudności w czytaniu i pisaniu), dysgrafia (trudności w ładnym, kształtnym pisaniu), dysortografia (popełnianie błędów ortograficznych pomimo znajomości zasad ortograficznych) dyskalkulia (problemy w nauce matematyki).

Jeżeli obserwujesz u siebie:

- małą sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo);

- wadliwą wymowę, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne;

- trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą;

- trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych;

- oburęczność;

- mylenie prawej i lewej ręki;

- trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji;

- trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii;

Powinieneś zgłosić się z tą informacją do nauczyciela polonisty i rodzica, aby ustalić termin badania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Tam zostanie zdiagnozowana Twoja dysfunkcja i otrzymasz opinię.

Uczniowie z dysleksją posiadają swoje PRAWA związane z dostosowaniem wymagań do ich możliwości. W praktyce jest to obniżenie wymagań w pewnych zakresach, między innymi ortografii, pisania sprawdzianów i egzaminów w warunkach dostosowanych do rodzaju dysfunkcji. OBOWIĄZKIEM ucznia z dysleksją jest podjęcie dodatkowo treningu ortograficznego i dokumentowanie w osobnym zeszycie. Oznacza to, że wymagania w pewnym zakresie ulegają zwiększeniu.

Pamiętajcie, aby odpowiednio zorganizować naukę w domu:

- odrabiajcie lekcje zawsze w tym samym miejscu i podobnym czasie (tzw. wyż intelektualny występuje w godzinach 16 - 18)

- miejsce do nauki powinno być uprzątnięte, bez rozpraszających uwagę przedmiotów

- najlepiej by po jednej stronie biurka ustawić zieloną roślinę, aby móc skierować tam zmęczony wzrok

- mózg potrzebuje „rozgrzewki” – czyli zabawy najłatwiejszymi zabawami (kółko/krzyżyk, kostka Rubika…)

- zanim przystąpicie do nauki pokręćcie się na fotelu, raz w jedną raz w drugą stronę

- każdy posiada własny styl uczenia się – niektórzy potrzebują ciszy, inni uczą się słuchając muzyki, chodząc – nauczyciele uczą go rozpoznawać i efektywnie wykorzystywać (pedagodzy mogą wykonać z wami test określający styl uczenia się)

- przede wszystkim jednak pamiętajcie o pozytywnym nastawieniu do planowanych działań.

Dysleksji często towarzyszy szybko obniżająca się motywacja i samoocena, ponieważ uczeń z dysleksją musi włożyć więcej wysiłku w wykonanie zadania niż dziecko bez dysleksji, żeby uzyskać taki sam rezultat.

Wiele wybitnych osób też miało opisywany problem, byli to m.in. H.Ch.Andersen, znany autor  baśni, Edison twórca żarówki, Wald Disney twórca bajek animowanych, Albert Einstein  i wielu innych.

Z grubsza rzecz biorąc widzi, słyszy, czuje i odbiera ten świat tak samo jak każdy inny człowiek, który nie ma wady wzroku, słuchu, uszkodzonego dotyku i wszystkie jego zmysły ze sobą prawidłowo współpracują. Istnieją jednak subtelne różnice, które przetwarzania zmysłowego właśnie dotyczą, to one leżą u podłoża trudności w czytaniu i pisaniu.

Uczniu z dysleksją, jesteś wyjątkowy! Ty też możesz osiągnąć sukces.

Na podstawie literatury przedmiotu opracowała

Sylwia Wrona, pedagog szkolny