Akademia Bezpiecznego Puchatka PDF Drukuj Email
poniedziałek, 12 lutego 2018 19:26

„Akademia Bezpiecznego Puchatka” jest programem edukacyjnym o charakterze społecznym, który realizowały wychowawczynie klas pierwszych Szkoły Podstawowej w ZSO im. Edwarda Szylki w Ożarowie p. J. Lis, p. M. Wnuk, p. H. Janus, koordynator programu „Ratujemy i uczymy ratować” p. A. Kaczor oraz nauczycielka informatyki p. E. Kielin–Kowalska.

 

 

Uczniowie w pierwszym półroczu nauki szkolnej uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych, wycieczkach, ćwiczeniach praktycznych, spotkaniach z funkcjonariuszem policji. Zdobywali nowe umiejętności związane z bezpieczeństwem w szkole, w drodze do i ze szkoły, w domu rodzinnym oraz w kontaktach z innymi ludźmi. Poznali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dowiedzieli się o zagrożeniach, z którymi mogą spotkać się, korzystając z Internetu.

Pierwszoklasiści wiedzą już, jak odpowiednio zachować się w sytuacjach trudnych. Potrafią zadbać o swoje bezpieczeństwo, ponieważ wszyscy zdali Test Bezpieczeństwa.

Pani dyrektor Katarzyna Swacha uznała, że dzieci z klas pierwszych w 100% wykonały wszystkie zadania i przyznała im CERTYFIKAT BEZPIECZEŃSTWA Akademii Bezpiecznego Puchatka.

J. Lis