Zapraszamy do naszej szkoły PDF Drukuj Email
czwartek, 28 lutego 2019 20:35

 

ZAPISY DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie prosi o zgłoszenie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci siedmioletnie urodzone w 2012r. zamieszkałe w obwodzie szkoły, które korzystały z wychowania przedszkolnego.

 

Na prośbę rodziców do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, mogą zostać przyjęte dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły.

Przy zgłoszeniu wymagane są:

  • imiona i nazwisko dziecka (odpis aktu urodzenia lub inny dokument)
  • numer PESEL dziecka
  • imiona i nazwisko  rodziców
  • adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka
  • adres poczty elektronicznej i numery telefonów (o ile je posiadają)

W czasie zapisu mile widziana dowolna wpłata na Radę Rodziców.

Wszelkich informacji i odpowiedzi na pytania udziela dyrektor szkoły.

 

TERMIN ZGŁOSZENIA: od 4 marca 2019r.

Zapisy odbywają się w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku od godz. 800-1500

Zgłoszenie  dla ucznia szkoły podstawowej do wypełnienia w domu lub sekretariacie można pobrać

ze strony internetowej szkoły:   www.zso-ozarow.oswiata.org.pl