Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników PDF Drukuj Email
czwartek, 04 kwietnia 2019 16:41

Uwaga Rodzice!

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2019 roku

Z turnusów mogą skorzystać uczniowie urodzeni pomiędzy 2004 a 2012 r, których przynajmniej jedno z rodziców jest ubezpieczonych w KRUS.

Podstawą skierowania na turnus jest wypełnienie i dostarczenie do siedziby KRUS w Ożarowie wniosku i formularza określającego stan zdrowia dziecka.

 

 

Skierowanie dziecka następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku przez lekarza inspektora oddziału regionalnego. Pierwszeństwo mają uczniowie posiadający orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski należy składać do Placówki Terenowej KRUS w Ożarowie (tel. 158393411) najpóźniej do 30 kwietnia 2019r.

Krus organizuje turnusy rehabilitacyjne w terminach:

31.07 - 20.08 19r. dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju,

14.07 - 03.08.19r. dla dzieci z chorobami układu ruchu i wadami postawy w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni.

Sylwia Wrona