Pożegnanie absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie PDF Drukuj Email

„Absolwencie bądź pogodny

– dąż do szczęścia”

Takie motto towarzyszyło uroczystości pożegnania tegorocznych maturzystów. To już kolejny rocznik kończący nasze liceum w jego historii.

Rozpoczętą zgodnie z ceremoniałem, w obecności sztandaru szkoły uroczystość zaszczycili swą obecnością: burmistrz Ożarowa Marcin Majcher, panie wicedyrektor: Barbara Janik i Anna Kaleta, przewodnicząca Rady Rodziców Aneta Mycek, przyjaciel uczniów Wanda Kołtunowicz, kierownik Krytej Pływalni „Neptun” Zbigniew Mistrzyk, rodzice, nauczyciele, uczniowie klasy I i II liceum.

 

 

Dyrektor szkoły Katarzyna Swacha gorąco powitała wszystkich, najgoręcej – maturzystów. Pięknie, ciepło i serdecznie mówiła o świadomym wyborze naszego małego liceum, nawiązywaniu przyjaźni, kreśleniu własnej drogi, wyborze ścieżki życiowej. Absolwentom życzyła, by wykorzystali każdy dzień, który jest przed nimi, zrealizowali swoje marzenia.

Podziękowała wychowawczyni Annie Gniaź i wszystkim nauczycielom uczącym w klasie za zaangażowanie, zaś rodzicom za wspieranie swoich dzieci w realizacji planów.

Burmistrz Ożarowa Marcin Majcher mówił o ożarowskim liceum jako dobrej placówce, pełnej serdeczności i wsparcia ze strony nauczycieli. Absolwentom życzył wykorzystania życiowych szans.

Wanda Kołtunowicz, doceniając wartość istnienia liceum, gratulowała młodym ludziom osiągniętych wyników i wręczyła pamiątkowe długopisy, które mogą się przydać na egzaminie maturalnym.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie sześciu licealistkom świadectw z wyróżnieniem. Dyrektor szkoły oraz zaproszeni goście wręczyli nagrody za udział w konkursach przedmiotowych, za pracę w wolontariacie, udział w poczcie sztandarowym i honorowe krwiodawstwo.

Uczniowie klasy III liceum pięknie podziękowali za wszystko, czego doświadczyli w tej szkole.

Wspaniałe, zabawne pożegnanie przygotowali dla starszych koleżanek i kolegów uczniowie klasy pierwszej liceum.

Ewa Jędrzejewska

Fot. Bartłomiej Naborczyk