Projekt „Klimatyczna klasa” PDF Drukuj Email
wtorek, 07 maja 2019 14:51

„Klimatyczna klasa” to projekt edukacyjny zorganizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci, który w roku szkolnym 2018/19 realizowali uczniowie klasy II a.

 

 

 

Biorąc udział w projekcie, zrealizowano cele edukacji wczesnoszkolnej, a także:

  • trenowano kompetencje społeczne poprzez pracę w grupach,
  • przekazywano uczniom wiedzę na temat ochrony klimatu i recyklingu,
  • uczono myślenia naukowego, autoprezentacji, prowadzenia doświadczeń,
  • pokazano, jak ciekawa może być nauka.

 

Projekt rozpoczął się wycieczką do gospodarstwa rolnego, następnie podczas Dni Aktywności zdobywaliśmy wiedzę i umiejętności o tematyce ekologicznej, zaś zakończył się zajęciami opartymi  na elementach metody grywalizacji.

W czasie udziału w projekcie uczniowie uczestniczyli w cyklu zajęć edukacyjnych opartych na scenariuszach opracowanych przez naukowców współpracujących z Fundacją, prowadzili obserwacje przyrodnicze, wykonywali doświadczenia, stawiali hipotezy,  formułowali i zapisywali wnioski. Dowiedzieli się, jak chronić środowisko oraz czym jest klimat.  Pracowali aktywnie i kreatywnie. Dzięki dziecięcej wyobraźni zużyte przedmioty zyskały "nowe życie", a klasa „recyklingowy ogródek”.

Podczas realizacji 6 modułów klasa rozwinęła zainteresowania przyrodnicze oraz nabyła szereg nowych umiejętności, np. praca z mapą, planem, wyszukiwanie informacji w różnych źródłach, praca z tekstem popularnonaukowym, formułowanie wypowiedzi na wskazany temat.

Po zaliczeniu czterech etapów projektu klasa II a Szkoły Podstawowej w ZSO im. Edwarda Szylki jest posiadaczem dyplomu i certyfikatu.

Jadwiga Lis