Projekt społeczny realizowany przez Samorząd Uczniowski Gimnazjum pt.: "Dzień dobry KULTURO" PDF Drukuj Email
poniedziałek, 11 kwietnia 2011 21:52

Samorząd Uczniowski Gimnazjum działający w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie rozpoczyna realizację projektu społecznego pt.: "Dzień dobry KULTURO".

Założeniem projektu jest podniesienie poziomu kultury osobistej uczniów i kształtowanie postawy kulturalnego stylu bycia uczniów w różnych sytuacjach. Jednocześnie chcemy dać uczniom możłiwość ciekawego spędzenia czasu wolnego.

 

Cele szczegółowe projektu:

 • Przestrzeganie przez uczniów norm społecznych i zasad kultury.
 • Uwrażliwienie na właściwy dobór stroju w zależności od okoliczności.
 • Umiejętność kulturalnego komunikowania się z innymi.
 • Wyrabianie sprawności posługiwania się zwrotami grzecznościowymi.
 • Kulturalny sposób bycia uczniów w różnych sytuacjach.
 • Wpojenie korzyści wypływających z obcowania z wytworami kultury (teatr, poezja itd.).
 • Atrakcyjne spędzanie czasu wolnego (wyjazdy do teatru, kina) i rozwijanie zainteresowań uczniów.
 • Integracja uczniów.

Określenia głównego tematu i celu działania jest konsekwencją przeprowadzonej w lutym 2011 roku ankiety, badającej potrzeby uczniów oraz informacji i wniosków z niej wypływających.

Termin realizacji projektu to maj i kwiecień 2011 roku.

Nasze pomysły na działanie to:

1. KULTURA OSOBISTA

 • zorganizowanie wystawy plakatów promujących zasady dobrego zachowania, bon ton, savir-vivre (plakaty wykonują wszystkie klasy gimnazjum na godzinie wychowawczej).

2. KULTURA W SZKOLE

 • opracowanie na spotkaniu plenarnym samorządów klasowych Sylwetki Kulturalnego Ucznia i zamieszczenie go na stronie internetowej szkoły.

3. KULTURA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH

 • zorganizowanie wyjazdów do teatru i kina.

Samorząd Uczniowski będzie na bieżąco informował przez radiowęzeł o termonach i sposobie realizacji poszczególnych zadań.

Mamy nadzieję, że okreśłone działania, które będziemy realizować, czyli wykonanie plakatów i opracowanie kodeksu - będą możliwością uświadomienia uczniom zasad dobrego zachowania w różnych sytuacjach i miejscach, a wyjazdy do teatru będą możliwością obcowania z wytworami szeroko rozumianej kultury i szansą na atrakcyjnie spędzony przez czniów czas wolny.

"Grzeczność na co dzień bardzo ważna sprawa, więc o niej w szkole wspominać wypada"

Anna Zgardzińska