"Wolontariat odpowiedzią na kryzys wartości młodzieży u progu XXI wieku" PDF Drukuj Email
wtorek, 12 kwietnia 2011 19:24

25 marca 2011 roku uczennice naszej szkoły - Aneta Kiec (kl. II LO) i Klaudia Wrona (kl. IIA Gimnazjum) wraz z opiekunami - Panią Ewą Pucułą i Panią Anną Zgardzińską uczestniczyły w konferencji pt.: "Wolontariat odpowiedzią na kryzys wartości młodzieży u progu XXI wieku", która odbyła się w sali konferencyjnej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Organizatorami byli: Kuratorium Oświaty w Kielcach oraz Caritas Diecezji Kieleckiej. Konferencja została przeprowadzona w partnerstwie z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej i uzyskała status konferencji regionalnej w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.

Uroczystość tę uświetnili swoją obecnością: Pani Beata Oczkowicz - Wicewojewoda Świętokrzyski, Pani Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty, ks. Stanisław Słowik - dyrektor Caritas Diecezji Kieleckiej, Pani Grażyna Jarosz - Prezes Zarządu Fundacji Vive Serce Dzieciom. Gościem specjalnym i jednocześnie prelegentem była Pani Katarzyna Świątek - Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Temat konferencji wzbudził duże zainteresowanie nauczycieli, opiekunów szkolnych kół wolontariatu i uczniów. Z dużym uznaniem przyjęli oni wystąpienia prelegentów, podkreślając ich ogromną wartość merytoryczną.

Debatę zainaugurowały wystąpienia wicewojewody świętokrzyskiego Beaty Oczkowicz, świętokrzyskiego kuratora oświaty Małgorzaty Muzoł i dyrektora Caritas Diecezji Kielcekiej ks. Stanisława Słowika.

W części panelowej ideę wolontariatu wśród młodzieży prezentowali m. in. przedstawiciele ZHP, Centrum Wolontariatu, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Katarzyna Świątek z Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przedłożyła założenia Europejskiego Roku Wolontariatu z perspektywy organu koordynującego.

Jednym z ostatnich punktów programu był panel dobrych praktyk, który ukazał zebranym praktyczne rozwiązania organizacyjne oraz wartości wychowawcze, jakie niesie ze sobą wolontariat organizowany w szkołach i placówkach oświatowych.

W konferencji szkoleniowej uczestniczyło ok. 300 nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz uczniów, którzy są wolontariuszami lub do takiej roli przygotowują się. Wielu uczestników podkreślało, że wolontariat jest wielką szansą wychowawczą i takie spotaknia mogą stać się inspiracją do jeszcze większego zaangażowania młodzieży w posługę na rzecz drugiego człowieka.

Anna Zgardzińska