Kalendarz PDF Drukuj Email

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Zmiana 23 listopada 2020r.


Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020r.


Zimowa przerwa świąteczna

od 23 grudnia 2020r. do 31 grudnia 2020r.


Ferie zimowe

Od 4 stycznia 2021r.  do 17 stycznia 2021r.


Wiosenna przerwa świąteczna

od 1 kwietnia 2021r. do 6 kwietnia 2021r.


Egzamin ósmoklasisty

25, 26, 27 maja 2021r.


Zakończenie zajęć w klasie III LO

30 kwietnia 2021r.


Egzamin maturalny

od 4 maja 2021r. do 20 maja 2021r.


Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021r.

 

I semestr od 1 września 2020r. do 5 lutego 2021r.

II semestr od 8 lutego 2021r. do 25 czerwca 2021r.

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych


14 października 2020r. Dzień Edukacji Narodowej

4 czerwca 2021r.

25 maja 2021r. dla klas IV-VII szkoły podstawowej i LO

26 maja 2021r.      dla klas IV-VII szkoły podstawowej i LO

27 maja 2021r.      dla klas IV-VII szkoły podstawowej i LO


Klasy I-III Szkoły Podstawowej uczą się w dni egzaminu ósmoklasisty.

W wyżej wymienionych dniach szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńcze 
dla uczniów, których rodzice nie mogą zapewnić opieki.

 

 

Terminarz zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Wszystkie zebrania rozpoczynają się o godz. 16.00

 

23.09.2020r. - klasy I-III Szkoła Podstawowa, klasy I-III LO

24.09.2020r. - klasy IV-VIII Szkoła Podstawowa


04.11.2020r. - klasy I-III Szkoła Podstawowa, klasy I-III LO

05.11.2020r. - klasy IV-VIII Szkoła Podstawowa


16.12.2020r. - klasy I-III Szkoła Podstawowa, klasy I-III LO

17.12.2020r. - klasy IV-VIII Szkoła Podstawowa

ustalenie przewidywanych śródrocznych ocen zachowania i z zajęć edukacyjnych w SP i LO


09.02.2021r. - klasy I-III Szkoła Podstawowa, klasy I-III LO

10.02.2021r. - klasy IV-VIII Szkoła Podstawowa


22.03.2021r. - klasy I-III Szkoła Podstawowa, klasy I-III LO

III LO ustalenie przewidywanych ocen zachowania i z zajęć edukacyjnych

23.03.2021r. - klasy IV-VIII Szkoła Podstawowa


24.05.2021r. - klasy I-III Szkoła Podstawowa, klasy I-III LO

25.05.2021r. - klasy IV-VIII Szkoła Podstawowa

ustalenie przewidywanych rocznych ocen zachowania i z zajęć edukacyjnych w SP i LO

Poprawiony: poniedziałek, 23 listopada 2020 09:55