O bibliotece szkolnej słów kilka... PDF Drukuj Email
czwartek, 26 stycznia 2012 17:45

   Jest czas pracy i czas odpoczynku (mam na myśli ferie zimowe). A między tymi dwoma okresami jest czas podsumowań. I takiego dokonała również biblioteka szkolna w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie. Może tym sposobem uda się przekonać tych, którzy bibliotekę postrzegają jako miejsce, gdzie znudzony bibliotekarz siedzi wśród zakurzonych książek. Pragnę poinformaować, że w obecnej rzeczywistości taki pogląd jest nieuzasadniony.

   Dziś biblioteka to nowoczesne Szkolne Multimedialne Centrum Informacji, w którego skład wchodzą: wypożyczalnia, czytelnia i sala komputerowa. Zadaniem bibliotekarza jest skorelowanie pracy we wszystkich trzech obszarach w taki sposób, by każdy z użytkowników wyszedł zadowolony. Niezmiernie cieszy, gdy podczas przerw uczniowie przychodzą do biblioteki, by uciec od zgiełku korytarza, przejrzeć książkę lub czasopismo, porozmawiać z nauczycielem. Niektórzy pytają, w czym mogą pomóc. Dlatego Koło Przyjaciół Biblioteki to nie tylko kilkanaście zapisanych osób. To również ci niezapisani, którzy swój wolny czas darują bibliotece. Do takich należy Kasia Kopacz, która do współpracy potrafi wciągnąć nawet chłopców.

   Obecnie biblioteczny księgozbiór główny liczy ponad 21 tysięcy woluminów. Dyrektor Alicja Różańska Cembrowska rozumie, że "białe kruki" interesują głównie badaczy i kolekcjonerów, dziecko zaś z przyjemnością bierze do ręki czystą, niezniszczona książkę. Stąd zawsze znajdą się pieniądze na uzupełnianie księgozbioru. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012 biblioteka wzbogaciła się o 181 książek na kwotę prawie tysiąca złotych. Pani dyrektor, rozumiejąc także potrzebę ciągłego dokształcania nauczycieli, przekazała pieniądze na zakup wydawnictw pedagogicznych (33 książki). Znacznym ułatwieniem jest możliwość dokonywania zakupów przez Internet.

   Biblioteka szkolna jest na etapie tworzenia katalogu komputerowego. To ogromna praca, której wykonanie w przyszłości znacznie usprawni proces wypożyczania.

   Nauczyciele bibliotekarze na bieżąco aktualizują gablotę biblioteczną oraz tablicę w pokoju nauczycielskim. Wystawy nowości książkowych czy te związane z autorami książek, dbałość o wystrój pomieszczeń bibliotecznych to również część pracy bibliotekarza. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych stał się okazją do przeprowadzenia konkursów: fotograficznego pod hasłem "Nie ma nic piękniejszegi niż widok czytającego dziecka" oraz na fraszkę lub krótki wierszyk o bibliotece, książce i czytaniu.

  Realizujemy zstępstwa za niobecnych nauczycieli, prowadzimy lekcje biblioteczne. Piszemy protokoły z plenarnych posiedzeń Rady Pedagogicznej.

   Udział nauczycieli bibliotekarzy w otwarciu nowego budynku Filii bibliotecznej w Lasocinie oraz promocji książki Janiny Gniaź "Lasocin wczoraj i dziś. Kronika" to jeden ze sposobów integracji ze środowiskiem bibliotekarskim.

   Informacje o ważnych wydarzeniach z życia biblioteki szkolnej zamieszczamy na stronie internetowej szkoły oraz na łamach pisma "Ożarów".

   Mam nadzieję, że moim tekstem przekonałam czytelników o znaczącej roli biblioteki we współczesnej szkole.

Ewa Jędrzejewska