Pasowanie na czytelnika PDF Drukuj Email
poniedziałek, 02 kwietnia 2012 20:30

   Współczesny świat. W nim komputery, iPody, tablety, smartfony i wiele innych coraz nowocześniejszych urządzeń. Po przeciwnej stronie znana od wieków papierowa książka. Czy wciąż jeszcze atrakcyjna dla dzieci? Niewątpliwie tak. Mimo licznych elektronicznych "pokus", w naszej szkole wzrasta poziom czytelnictwa, szczególnie wśród młodszych dzieci.

   (W tym miejscu pragnę wyjaśnić, że nie jestem przeciwniczką komputera, lecz równowagi między nim a książką.)

   Wracając do głównego wątku... Nikt nie rodzi się czytelnikiem. Trzeba go wychować, zainteresować książką. Najpierw powinni czynić to rodzice. Następnie zadanie kontynuuje szkoła, szczególnie zaś nauczyciele bibliotekarze.

   Rozwijanie kultury czytelniczej corocznie rozpoczynają od uroczystego pasowania uczniów klas pierwszych szkoły podstaowej na czytelnmików biblioteki szkolnej. Tak stało się i w tym roku, 30 marca.

   Uroczystość zaszczyciły swą obecnością panie dyrektor: Barbara Janik, Anna Kaleta, Katarzyna Swacha. Na spotkanie z książką przybyli pierwszoklasiści wraz z wychowawczyniami: Teodozją Nogaj, Jadwigą Lis i Krystyną Słowik.

   Wszyscy obejrzeli program słowno - muzyczny w wykonaniu uczniów należących do Koła Przyjaciół Biblioteki, którzy zachęcali do czytania słowami:

Weź do ręki grubą książkę i wspaniałe baśnie czytaj.
Odnajdziesz siebie pośród wielu dziwnych zdarzeń.
Raz ze śmiechem, raz  ze strachem popłyniesz w świat marzeń.
Zmieniasz postać, pokonujesz długie lata, przeżywasz je mile.
Książka umie wyczarować najpiękniejsze w życiu chwile.

   "My, uczniowie, obiecujemy" - tymi słowami pierwszaki potwierdziły odczytane wcześniej przyrzeczenie.

   Każda klasa otrzymała dyplom, świadczący o przyjęciu dzieci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. "Książki" wręczyły swoje życzenia i prosiły, aby je respektować.

   Słodyczami nagrodzono wszystkich uczniów, biorących udział w konkursie plastycznym na temat książkowych bohaterów i czytania. Prace dzieci stanowiły wspaniałą dekorację sali.

   Jeszcze tylko lekcje biblioteczne i czas na pierwsze, samodzielnie wypożyczone książki.

   Nad całością czuwali nauczyciele bibliotekarze: Ewa Jędrzejewska, Bożena Goraj i Zuzanna Dudek.

   Im oraz młodym artystom podziękowała dyrektor Barbara Janik, szczególnie podkreślając rolę książki w życiu każdego człowieka.

Bo książki dają wiele radości, uczą i bawią i żyć jest prościej.
A wszak wiadomo, że bez czytania świat jest ubogi, jak bez kochania -
niech ten cytat stanie się drogowskazem dla wszystkich czytelników.

 

Ewa Jędrzejewska
Fot. Katarzyna Swacha, Elżbieta Grad-Liwińska