Jak radzić sobie z dysleksją, ucząc się języka angielskiego? PDF Drukuj Email
sobota, 12 października 2013 09:14

   Dysleksja to zaburzenie, które objawia się trudnościami w nauce czytania i pisania. Nie zaburza ona jednak zdolności rozumowania, rozwiązywania problemów, tworzenia pojęć i krytycznego myślenia. Dyslektyk potrzebuje więcej czasu na zrozumienie i zapamiętanie informacji. Dyslektykiem jest się na całe życie. Dlatego ważne jest wyćwiczenie różnych strategii postępowania, dzięki którym nie będzie ona przeszkadzać w życiu codziennym.
   Nauka języka angielskiego sprawia dyslektykom duże trudności, ponieważ ma wyjątkowo nieregularną pisownię.

   Osoba dyslektyczna ma szczególne trudności w nauce języka angielskiego z:

● gramatyką: rozumieniem czasów, strony biernej i okresów warunkowych,
● pisaniem i czytaniem po angielsku,
● rozumieniem ze słuchu,
● zapamiętaniem czasowników nieregularnych,
● zapamiętaniem nazw dni tygodnia, pór roku,
● czytaniem transkrypcji,
● pisownią homofonów np.: waste-waist.

   Uczeń dyslektyczny może osiągnąć sukces w nauce języka angielskiego, wymaga jedynie odpowiedniej stymulacji.

   Jeśli jesteś dyslektykiem, powinieneś:

● ćwiczyć sprawność czytania i rozumienia tekstu czytanego, czytając jednocześnie z nagranym tekstem lub wspólnie z drugą osobą. Dzięki temu będziesz słyszał poprawną wymowę.
● zapamiętanie nowych słówek będzie łatwiejsze, jeśli ułożysz je w bloki tematyczne, np. ubrania, części ciała, zwierzęta itd., a także opatrzysz je odpowiednią ilustracją. Nowe słówka zapisuj na kolorowo. Szukaj słowa w języku polskim, które brzmieniowo jest najbardziej zbliżone do słowa angielskiego. Możesz również wyszukiwać rymy do poznanych słów.
● pisownię wyrazów możesz ćwiczyć poprzez podział wyrazów na sylaby – ułatwia to zapamiętanie układu liter w słowach. Dziel słowa na mniejsze i łatwiejsze do zapamiętania elementy/sylaby: ba+na+na= banana. Wraz z kolegą /koleżanką możecie pisać palcem na swoich plecach - piszesz palcem na plecach kolegi poznany wcześniej wyraz. Kolega musi odgadnąć, co to za słowo. Następnie zamieniacie się rolami.
● reguły gramatyczne łatwiej zapamiętasz, jeśli będziesz sam je odkrywał, ponieważ samodzielne tworzenie zasad skłania do myślenia i pozwala na zapamiętywanie reguł w sposób trwały. Używaj kolorów - podkreślaj na kolorowo charakterystyczne cechy gramatyczne, np. końcówki danego czasu, które go charakteryzują.

   Sposoby, jakie rodzice powinni wdrażać, pomagając w nauce dyslektykowi:

● stosować na przemian czytanie głośne i ciche tekstów ze sprawdzeniem stopnia ich zrozumienia,
● utrwalać i powtarzać przy każdej nadarzającej się okazji w ciągu dnia,
● pisać ołówkiem w większej liniaturze,
● często sprawdzać zeszyty,
● prowadzić słownik wyrazów trudnych,
● wiadomości sprawdzać ustnie,
● podczas pisania prac stosować słowniki ortograficzne,
● stosować różnego rodzaju wzmocnienia, np. pochwały, nagrody,
● organizować sytuacje zapewniające przeżycie sukcesu,
● uczyć sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
● współpracować z nauczycielem, pedagogiem szkolnym, terapeutą,
● tworzyć atmosferę życzliwości i zrozumienia.

Opracowała na podstawie literatury Monika Sztobnicka