Samorząd Uczniowski Gimnazjum PDF Drukuj Email

Samorząd Uczniowski Gimnazjum

Opiekun:

Anna Zgardzińska

Termin spotkań:

W miarę potrzeb w czasie całego roku szkolnego

Główne cele działalności:

· uczenie młodzieży samorządności

· organizacja imprez szkolnych

· uczenie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka – przeprowadzanie akcji profilaktycznych

· promowanie szkoły w środowisku

· współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka