Samorząd Uczniowski LO PDF Drukuj Email

Samorząd Uczniowski LO

Opiekunowie:

Anna Gniaź, Elżbieta Waszkiewicz


Termin spotkań:

W miarę potrzeb


Główne cele działalności:

· rozwijanie wśród uczniów samorządności

· wdrożenie do pracy społecznej, na rzecz szkoły, środowiska

· propagowanie tolerancji w stosunku do osób niepełnosprawnych

· reprezentowanie szkoły w środowisku


Zapraszamy na nową stronę internetową Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego naszej szkoły. Całość zaprojektował i wykonał uczeń pierwszej klasy liceum Kamil Ćwintal pod kierunkiem nauczyciela informatyki Edyty Kielin-Kowalskiej.
Oto adres strony: http://www.samorzadozarow.keed.pl/