BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ PDF Drukuj Email
wtorek, 09 czerwca 2015 12:14

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie przystąpił do IV Ogólnopolskiego Konkursu BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ - Prawo, przyjaźń, tolerancja.

 

Konkurs trwał od 15 września 2014r. do 31 marca 2015r. i obejmował wszystkich uczniów naszego zespołu szkół. W ramach tego konkursu nauczyciele i uczniowie wykonali i udokumentowali realizację 10 wymaganych zadań. Uczniowie brali udział w warsztatach profilaktycznych, debatach, koncercie, przedstawieniu, zajęciach ze specjalistami (m.in. funkcjonariuszami policji, kuratorem sądowym zawodowym). Poznali bliżej historię naszego miasta, regionu i kraju. Mieli okazję wziąć udział w uroczystej, państwowej ceremonii odsłonięcia Pomnika Niepodległości w Ożarowie. Otrzymaliśmy 25 maja 2015r. Certyfikat Bezpieczeństwa przyznany przez organizatora Europejskiego Studium Prawa Europejskiego.

W wykonaniu w/w zadań wspierali nas: Urząd Miasta – pełnomocnik Burmistrza ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, Kurator sądowy zawodowy Sądu Rejonowego w Opatowie, funkcjonariusze policji Komisariatu Policji w Ożarowie, Powiatowej Komendy Policji w Opatowie, Powiatowej Straży Pożarnej w Opatowie.

Realizację zadań monitorowały:
p. Sylwia Wrona i p. Anna Madej – Liponoga