Wielostronny Projekt Partnerski Comenius: "Three H" PDF Drukuj Email
piątek, 24 września 2010 20:23

Tegoroczna data 1 września to dla uczniów Szkoły Podstawowej w ZSO im. Edwarda Szylki nie tylko rozpoczęcie nowego roku szkolnego, ale również początek interesującej dwuletniej przygody, jaką niewątpliwie będzie realizacja wielostronnego projektu partnerskiego Comenius. Nasza szkoła została wybrana jako jeden z partnerów przez pomysłodawcę i koordynatora projektu - szwedzką szkołę Länghem. Pozostałe szkoły partnerskie uczestniczące w projekcie to: Varmarskoli z Islandii, Scuola Paritaria Primaria San Giuseppe z Włoch, Valmiera Pargauja z Łotwy i Hiltenburgschule z Niemiec.

 

Projekt nosi nazwę "Three H" wywodzącą się od angielskich słów: heart (serce), hands (ręce), head (głowa) i nawiązuje tym samym do filozofii Patricka Geddesa, głoszącej, że zdobywanie wiedzy powinno rozpoczynać się od serca (uczucia), potem skupiać na rękach (uczenie się poprzez działanie) i wreszcie na głowie (zdobywanie wiedzy z książek).

Głównym celem projektu "Three H" jest szersze wykorzystanie edukacji na świeżym powietrzu i uczenia się poprzez działanie na lekcjach przyrody i matematyki oraz wzrost motywacji uczniów do nauki języków obcych. Projekt będzie integralną częścią programu nauczania realizowanego w każdej ze szkół partnerskich i zaangażuje nie tylko uczniów i nauczycieli, ale również rodziców i społeczność lokalną.

W ciągu dwóch lat odbędą się cztery spotkania warsztatowe dla nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich. Pierwsze z nich, dotyczące ekorozwoju, zaplanowano już jesienią w dniach 29 września - 3 października w Szwecji. Wezmą w nim udział Anna Gniaź (szkolny koordynator projektu), Milena Budkowska (nauczycielka matematyki i informatyki) i Daniel Fryziel (nauczyciel języka angielskiego). Kolejny warsztat, pod nazwą "Praktyczna przyroda i matematyka", odbędzie się wiosną 2011 r. we Włoszech. Jesienią 2011 r. spotkamy sie w Islandii, aby pracować nad środowiskiem lokalnym. Ostatni z warsztatów, dotyczący ewaluacji i upowszechniania rezultatów projektu "Three H", zaplanowano na wiosnę 2012 r. na Łotwie.

Oprócz warsztatów dla kadry nauczycielskiej, projekt przewiduje wielie interesujących zadań dla uczniów i nauczycieli w każdej ze szkół partnerskich. Są wśró nich: hodowla słoneczników, zorganizowanie wystawy na temat recyklingu, wymiana dobrych praktyk nauczania matematyki i przyrody poprzez zabawę na świeżym powietrzu, zaprojektowanie wymarzonego szlaku przyrodniczego, wydanie kalendarza na rok 2012, nagranie filmu prezentującego lokalne tradycje i wiele innych. Oficjalne zakończenie projektu "Three H" nastąpi w czerwcu 2012 roku. Poprzedzi je Dzień Otwarty dla rodziców, innych szkół i społecznośći lokalnej w celu zaprezentowania rezultatów projektu. Powinien on odbyć się 9 maja - w Dniu Unii Europejskiej.

Na realizację działań zaplanowanych w projekcie Szkoła Podstawowa w ZSO im. Edwarda SZylki w Ożarowie otrzymała z budżetu programu Comenius grant w wysokości 15 000€.

Autor: Anna Gniaź