Wybory do władz Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum PDF Drukuj Email
czwartek, 30 września 2010 20:44

23 września 2010 roku w naszej szkole  - Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie, przeprowadziliśmy wybory do władz Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum. Organizacja wyborów wymagała zmiany Regulaminu Samorządu Uczniowskiego, opracowania Ordynacji Wyborczej oraz dużego zaangażowania ze strony uczniów i nauczycieli.

 

W celu wyłonienia członków prezydium SU Gimnazjum podjęliśmy wraz z uczniami szereg działań:

  • na plenarnym zebraniu członków samorządów klasowych, które odbyło się 13 września 2010 roku, uczniowie wytypowali 3 kandydatów na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum (Piotr Grzesik - kl. III D, Katarzyna Kopacz - kl. II B, Aneta Sosnowska - kl. III A) oraz wybrali członków komitetów wyborczych;
  • wspólnie z uczniami opracowaliśmy Ordynację Wyborczą, która została zamieszczona w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego;
  • została utworzona sekcja dekoracyjna (Antoni Beczek - kl. II A, Joanna Liwińska - kl. II A, Daria Wiśniewska - kl. III A), która przeprowadziła akcję informacyjną, poprzez redagowanie gazetek ściennych;
  • komitety wyborcze zorganizowały kampanie wyborcze - opracowano programy wyborcze, ulotki informacyjne, hasła wyborcze, przygotowano plakaty prezentujące sylwetki kandydatów;
  • 20 września 2010 roku kandydaci na przewodniczących wraz ze swoimi komitetami wyborczymi przedstawili przez szkolny radiowęzeł swoje programy i hasła wyborcze;
  • komisja wyborcza (Kinga Janicka - kl. III E, Paulina Mroczek - kl. III E) opracowała karty do głosowania, listy wyborców, przygotowała lokal wyborczy oraz zapewniła sprawną organizację samego głosowania;
  • po głosowaniu  komisja przystąpiła do liczenia głosów i ogłosiła wynik.

Oficjalne wyniki głosowania przedstawiła Paulina Mroczek - przewodnicząca Komisji Wyborczej SU, 27 września 2010 roku przez szkolny radiowęzeł.

Przewodniczącym SU Gimnazjum został Piotr Grzesik, zastępcami zostały: Katarzyna Kopacz i Aneta Sosnowska. Gratulujemy!

Teraz przed członkami prezydium SU niebagatelne wyzwanie - muszą bowiem podjąć próbę zrealizowania swoich obietnic przedwyborczych. Rok szkolny 2010/2011 należeć będzie do nich i z wielką uwagą i zainteresowaniem będziemy śledzić ich poczynania we władzach szkolnych.

Szkolne wybory okazały się doskonałą szkołą demokrecji, która rozbudziła postawę obywatelską i poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne. Mamy nadzieję, że samorząd wybrany w demokratycznych i powszechnych wyborach cieszył się będzie rzeczywistym poparciem i autorytetem.

Podsumowując warto przytoczyć słowa uczennicy (członka jednego z komitetów wyborczych): "Kampania wyborcza i wybory to naprawdę  świetna zabawa - warto się w nią zaangażować".

Opracowały: A. Zgardzińska, M. Budkowska