Stroik świąteczny PDF Drukuj Email
niedziela, 13 grudnia 2015 21:54

Samorząd Uczniowski ogłasza
konkurs międzyklasowy
„Bożonarodzeniowy stroik świąteczny”


 


 

Regulamin konkursu

1. Temat prac konkursowych: STROIK BOŻONARODZENIOWY.

2. Cele konkursu:
- propagowanie tradycji świątecznych,
- integracja zespołów klasowych,
- pobudzenie aktywności twórczej uczniów.

3. Uczestnicy konkursu: wszystkie klasy IV - VI SP i I- III Gimnazjum.

4. Technika: dowolna , z wykorzystaniem symboli świątecznych tj: świerk, anioły, orzechy, dzwonki...
Pracę należy opatrzyć metryczką zawierającą: klasę i nazwisko wychowawcy.

5. Termin wykonania stroików do 21.12.2015 roku.
Stroiki należy przekazać opiekunom SU Gimnazjum.

6. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac oraz przyzna I, II, III miejsce.

7. Rozstrzygnięcie konkursu 22.12.2015 rok -  wystawa pokonkursowa.