Certyfikat Bezpieczeństwa – dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie – jedyny w powiecie opatowskim PDF Drukuj Email
niedziela, 21 lutego 2016 16:20

Certyfikat Bezpieczeństwa – dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie – jedyny w powiecie opatowskim

 

W dniu 18 lutego 2016 roku Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Edwarda Szylki w Ożarowie otrzymał Certyfikat Bezpieczeństwa. Nagrodę otrzymaliśmy w związku z udziałem w programie profilaktyczno – edukacyjnym „1,2,3 – Bądź bezpieczny i TY” promowanym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Wojewodę Świętokrzyskiego i Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Przyznanie tego wyróżnienia poprzedziła ocena szkoły dokonana przez Komisję Wizytującą, która składała się z przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji, Kuratorium Oświaty i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach. Według oceny ww. utrzymujemy wysoki poziom bezpieczeństwa od 2008 roku, kiedy to otrzymaliśmy pierwszy tego typu Certyfikat. Wzmocniliśmy go w 2011 roku, kiedy to po spełnieniu wszystkich zadań otrzymaliśmy kolejny na lata 2011-2015. Obecny Certyfikat przyznano nam na lata 2016 – 2021.

 

Kwestie dotyczące bezpieczeństwa według nas są równie ważne, jak kwestie edukacji. Rodzice wysyłają swoje dzieci do szkoły z wiarą, że właśnie tu spędzą bezpiecznie czas. Zrealizowaliśmy i wciąż realizujemy szereg działań na rzecz poprawy szeroko rozumianego bezpieczeństwa w naszej szkole. Nasze kroki dotyczą m.in. bezpieczeństwa osobistego uczniów, bezpieczeństwa cywilnego, bezpieczeństwa w czasie rozgrywek sportowych, bezpiecznego korzystania z Internetu. Zapraszamy również rodziców naszych uczniów na prelekcje ze specjalistami, którzy przybliżają tematykę odpowiedzialności karnej, cyberprzemocy, czy używek. Działania podejmowane przez szkołę są cykliczne, wymagają pracy ciągłej i współpracy międzyinstytucjonalnej. Szkoła jest wdzięczna za współpracę i otwartość wszystkim przybyłym gościom.

W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście – pan Marcin Majcher Burmistrz Ożarowa, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Komendy Policji w Ożarowie, Komendy Straży Miejskiej w Ożarowie, pani Aneta Mycek przewodnicząca Rady Rodziców oraz pani Wanda Kołtunowicz prezes Świętokrzyskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Oprawę artystyczną uroczystości zagwarantowali uczniowie klas młodszych szkoły podstawowej pod kierunkiem pani Doroty Szcześniak i pani Doroty Rafałkowskiej.

Sylwia Wrona
Pedagog szkolny

Zdjęcia: Karolina Kałuża