Przedmiotowe zasady oceniania
1 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 2
2 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach muzyki 18
3 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o kulturze w liceum ogólnokształcącym 18
4 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w liceum ogólnokształcącym 23
5 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej 29
6 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języków obcych 29
7 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach religii 31
8 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej - edukacje 42
9 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej - zasady ogólne 32
10 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach fizyki 26
11 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach matematyki 69
12 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach biologii 44
13 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach chemii 42
14 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach informatyki 45
15 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach historii 41
16 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach przyrody 37
17 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach geografii 39
18 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o społeczeństwie 39
19 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języka polskiego 88