Przedmiotowe zasady oceniania
1 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 26
2 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach muzyki 40
3 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o kulturze w liceum ogólnokształcącym 43
4 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w liceum ogólnokształcącym 50
5 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej 60
6 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języków obcych 71
7 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach religii 52
8 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej - edukacje 69
9 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej - zasady ogólne 62
10 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach fizyki 51
11 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach matematyki 119
12 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach biologii 69
13 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach chemii 76
14 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach informatyki 87
15 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach historii 78
16 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach przyrody 67
17 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach geografii 66
18 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o społeczeństwie 67
19 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języka polskiego 141