Przedmiotowe zasady oceniania
1 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 51
2 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach muzyki 66
3 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o kulturze w liceum ogólnokształcącym 65
4 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w liceum ogólnokształcącym 69
5 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej 75
6 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języków obcych 107
7 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach religii 68
8 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej - edukacje 103
9 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej - zasady ogólne 92
10 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach fizyki 72
11 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach matematyki 160
12 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach biologii 87
13 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach chemii 100
14 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach informatyki 127
15 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach historii 101
16 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach przyrody 101
17 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach geografii 96
18 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o społeczeństwie 89
19 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języka polskiego 181