Przedmiotowe zasady oceniania
1 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów w czasie zdalnego nauczania 108
2 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 87
3 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach muzyki 100
4 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o kulturze w liceum ogólnokształcącym 101
5 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w liceum ogólnokształcącym 109
6 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej 121
7 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języków obcych 150
8 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach religii 102
9 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej - edukacje 140
10 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej - zasady ogólne 136
11 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach fizyki 117
12 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach matematyki 207
13 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach biologii 129
14 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach chemii 137
15 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach informatyki 166
16 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach historii 143
17 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach przyrody 151
18 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach geografii 135
19 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o społeczeństwie 126
20 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języka polskiego 230