Przedmiotowe zasady oceniania
1 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 18
2 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach muzyki 31
3 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o kulturze w liceum ogólnokształcącym 29
4 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w liceum ogólnokształcącym 34
5 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej 43
6 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języków obcych 41
7 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach religii 45
8 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej - edukacje 59
9 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej - zasady ogólne 48
10 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach fizyki 41
11 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach matematyki 99
12 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach biologii 59
13 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach chemii 57
14 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach informatyki 62
15 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach historii 60
16 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach przyrody 54
17 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach geografii 55
18 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o społeczeństwie 56
19 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języka polskiego 118