Przedmiotowe zasady oceniania
1 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 6
2 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach muzyki 22
3 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o kulturze w liceum ogólnokształcącym 21
4 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w liceum ogólnokształcącym 27
5 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej 32
6 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języków obcych 32
7 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach religii 35
8 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej - edukacje 45
9 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej - zasady ogólne 36
10 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach fizyki 29
11 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach matematyki 80
12 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach biologii 49
13 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach chemii 48
14 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach informatyki 50
15 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach historii 50
16 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach przyrody 45
17 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach geografii 46
18 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o społeczeństwie 47
19 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języka polskiego 102