Przedmiotowe zasady oceniania
1 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów w czasie zdalnego nauczania 141
2 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wychowania fizycznego 102
3 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach muzyki 119
4 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o kulturze w liceum ogólnokształcącym 118
5 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w liceum ogólnokształcącym 129
6 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej 139
7 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języków obcych 173
8 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach religii 120
9 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej - edukacje 163
10 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów edukacji wczesnoszkolnej - zasady ogólne 162
11 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach fizyki 137
12 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach matematyki 243
13 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach biologii 152
14 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach chemii 161
15 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach informatyki 198
16 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach historii 170
17 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach przyrody 180
18 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach geografii 161
19 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach wiedzy o społeczeństwie 146
20 Przedmiotowe Zasady Oceniania uczniów na lekcjach języka polskiego 272