Komunikaty Kuratora Oświaty w Kielcach
1 List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców 469
2 Informacja dla Rodziców 2523