Komunikaty Kuratora Oświaty w Kielcach
1 List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców 578
2 Informacja dla Rodziców 2599