Konkurs KRUS Drukuj
wtorek, 12 marca 2019 19:30

 

Napisz, zaśpiewaj, zagraj – dzień z życia rolnika

Celem konkursu jest:

- promowanie wśród młodzieży z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego;

- popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 r.ż,

- pobudzanie kreatywności wśród młodzieży z terenów wiejskich.

 

 

Zasady:

  1. Udział mogą brać udział uczniowie: kl. VI-VIII SP, gimnazjum i liceum.
  2. Zadania: przedstawienie dnia z życia rolnika w dowolnej formie artystycznej (piosenka, rysunek, mem, wiersz).
  3. Praca może być wykonana indywidualnie lub w grupowo (max. 5 osób).
  4. Praca powinna być opisana.
  5. Praca nie może zawierać treści niezgodnych z prawem, lub naruszających dobre obyczaje.
  6. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy.
  7. Wszystkich informacji o konkursie udziela i przyjmuje gotowe prace pani Sylwia Wrona, pok. 117
  8. 8. Konkurs trwa do 5 maja 2019r.