Wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów Drukuj
piątek, 18 marca 2011 08:12

W dniu 20 stycznia 2011 roku w Sali Rycerskiej Zamku Kazimierzowskiego w Sandomierzu miało miejsce wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom z powiatów: opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego.

W wydarzeniu uczestniczyli m. in.: Świętokrzyski Kurator Oświaty Pani Małgorzata Muzoł, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Adam Jarubas oraz Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka-Koruba. Zaproszenie Starosty Sandomierskiego Pana Stanisława Masternaka przyjęli także wójtowie i burmistrzowie oraz dyrektorzy szkół, do których uczęszczają Stypendyści. Nie zabrakło również rodziców i nauczycieli wyróżnionych uczniów.

Uroczystość rozpoczęła się w południe. Przyświecało jej następujące hasło: "Wszystko w życiu jest do zdobycia, tylko trzeba wiedzieć, czego się chce, mocno w to wierzyć i działać...".
Prowadzący oddawał kolejno głos poszczególnym przedstawicielom władzy. Wszyscy gratulowali Stypendystom ich osiągnięć i zachęcali do dalszej pracy. Nikt nie szczędził im też słów pochwały, a Pani Małgorzata Muzoł posłużyła się dla przykładu następującymi słowami: "Stypendyści Prezesa Rady Ministrów to intelektualny kwiat naszego regionu, a mam nadzieję, że również przyszłość naszego województwa i kraju". Następnie Pani Kurator Oświaty oraz Pani Wojewoda wręczyły stypendia. Po części oficjalnej wydarzenie uświetnił ciekawy występ artystyczny uczniów z Zespołu Szkół Techniczno - Ogólnokształcących w Sandomierzu, nad których pracą czuwała Pani Agnieszka Tarkowska. Po zaprezentowaniu się szkoły wszyscy udali się na poczęstunek w sąsiedniej sali.

Paulina Kowalska

 

Wśród Stypendystów znalazła się również Paulina Kowalska. Gratulujemy! (przyp. admin.)